Cover glass merupakan kaca penutup yang digunakan pada preparat ketika sudah ada pada objek glass. Penggunaan objek glass dan cover glass menjadi saling melengkapi dalam mengamati sebuah objek yang dilengkapi dengan lensa okuler dan lensa objektif.
X

Your Shopping cart

Close

Cover glass,24 x 24, (1 Ktk@10pc )